Tektura

Tektura falista to nasz sztandarowy produkt. Produkujemy tekturę:

2 – warstwową falistą w rolach i w arkuszach – fala B, C, E
3 – warstwową szarą i białą – fala B, C, E
5 – warstwową szarą i białą – fala B+C, B+E, C+E

Zapewnienie jakości:

Podstawowym półfabrykatem wykorzystywanym do produkcji tektury jest papier, który posiada w swojej klasie najwyższe parametry techniczne jak
i jakościowe co bezpośrednio wpływa na jakość produktu finalnego.
Polityka jakości w Corrugated Board sp. z o.o. pełni bardzo istotną funkcję w ogólnej strategii przedsiębiorstwa ze względu na zaspokojenie aktualnych potrzeb klientów oraz oczekiwań które mogą pojawić się w przyszłości.
Obecnie w każdym ogniwie łańcucha procesu produkcyjnego jest dokonywana dokładna kontrola jakości wytwarzanych produktów co gwarantuje dokładny monitoring stanu faktycznego z założonym, jak również utrzymanie właściwych parametrów technicznych oraz jakościowych wyrobów gotowych. Produkty finalne, które nie spełniają wymogów jakościowych określonych
w podstawowych założeniach Polityki Jakościowej Corrugated Board nie są dopuszczone do sprzedaży.